<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

金誉平台

<small id="emeum"></small>
 • <small id="emeum"></small>
  <mark id="emeum"><ins id="emeum"></ins></mark>
   1. <small id="emeum"><menu id="emeum"></menu></small>

   2. Skapa applikationer
    av era aff?rsprocesser

    Barium digitaliserar aff?rsprocesser, kompletterar aff?rssystem och effektiviserar verksamheter inom samtliga branscher
    Boka personlig demo

    Skaffa f?rm?gan att h?nga med i den snabbare f?r?ndringstakten

    Oavsett bransch talas det idag om en ?kad f?r?ndringstakt, nya krav fr?n kunder, kostnadspress och regulatoriska krav. Samtidigt ser vi en trend d?r verksamheten idag st?r f?r majoriteten av IT-ink?p och d?r klassiska prestationsm?tt kring driftss?kerhet, konsolidering och vattenfallsprojekt ser sig utmanade mot f?rm?gor som snabbhet, anpassningsbarhet, flexibel priss?ttning och ett fokus p? innovationsf?rm?ga

    P? Barium vill vi d?rf?r erbjuda en standardplattform som g?r det m?jligt f?r verksamheten att driva p? IT-utvecklingen med digitalisering och effektivisering av aff?rsprocesser - utan att g?ra avkall kring prestanda, drifts?kerhet och f?rm?gan att konsolidera system.

    H?r vill vi presentera en bredd av anv?ndningsomr?den f?r v?r plattform - vart vill ni b?rja?

    Vi hj?lper v?ra kunder att:

    • Skapa applikationer f?r verksamhetskritiska processer
    • Effektivisera och automatisera manuella arbetsuppgifter
    • Skapa processefterlevnad och sp?rbarhet
    • Minska kostnader f?r IT-projekt
    • ?kad f?rm?gan att f?r?ndra och anpassa sig snabbt
    • F? verksamhet och IT att komma n?rmare varandra

    V?ra kunders ber?ttelser

    Selecta effektiviserar k?rnprocessen
    - en resa fr?n manuell till digital orderhantering

    Selecta ville bevara sin l?nsamhet och f?rsvara sin position som marknadsledande inom mat- och kaffemaskiner p? arbetsplatser och i offentliga milj?er. Genom Barium Live – ett processbaserat system – som st?d i organisationen har de kunnat synligg?ra arbetet och d?rigenom effektiviserat sin k?rnprocess. Ta del av deras resa fr?n manuell till digital orderhantering.

    Selecta

    F?retag: Selecta AB

    Antal anst?llda: 500

    Orter: 34

    Konsoliderade system

    N?jdare kunder

    Kortare ledtid

    Apoteket digitaliserar verksamhetsprocesser
    - ersatte flera IT-system

    Allt ifr?n “Kundrundan” - en daglig kontroll av alla 394 butiker till att hantera felexpeditioner, incidenter, reklamationer och egeninspektioner. Detta har gjort att de kan minimera sl?seri, minska hanteringstiden och f?rb?ttra uppf?ljningsm?jligheterna. Dessutom har de kunnat st?nga ner tv? gamla IT-system.

    ?sa ?berg, F?rs?ljnings- och Driftsutveckling och Vicki Tomas, Revisionsledare, H?llbarhet och juridik, s?g snabbt m?jligheterna med en ny low code plattform och har p? kort tid lyckats att digitalisera flera av Apotekets processer end-to-end.

    Tv? projekt som letade efter en systeml?sning till samma m?lgrupp

    Kvalitetsfunktionen - Beh?vde ett ers?ttningssystem f?r att registrera och bed?ma: felexpedition och incidenter, reklamationer samt milj?avvikelser.

    F?rs?ljning och Driftutveckling - Beh?vde ett system f?r att digitalisera flera interna processer.

    Apoteket (sv - st?rre)

    F?retag: Apoteket

    Bransch: Retail

    L?sningsm?nster: Komplettera och ers?tt

    Vasakronan n?r n?sta niv? med Barium
    - fr?n kundunders?kning till kundservice

    Vasakronan anv?nder Barium Live som en strategisk plattform d?r de utvecklat applikationer f?r att effektivisera sina verksamhetsprocesser inom omr?dena HR, juridik, leverans och kundtj?nst.

    FR?N KUNDUNDERS?KNING TILL KUNDSERVICETomas Nordlund som ?r systemf?rvaltare p? Vasakronan ber?ttar att f?retaget, redan ?r 2012, s?g ett ?kat behov fr?n HR-avdelningen att digitalisera en rad manuella processer som bland annat r?rde dokumenthanteringssystemen vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare. I dag har de ut?kat anv?ndningen av Barium Live ytterligare, vilket har m?jliggjort att Vasakronan p? ett effektivt s?tt kan automatisera fler manuella rutiner, som tidigare varit tidskr?vande f?r verksamheten. L?s ber?ttelsen f?r att se hur Sveriges st?rsta fastighetsf?retag anv?nder Low Code f?r att skapa applikationer snabbare.

    Anv?ndningsomr?den hos Vasakronan:

    • HR- och rekryteringsbest?llningar
    • Rapportering om arbetsplatsolyckor och incidenter
    • Intresseanm?lningar fr?n leverant?rer
    • GDPR-efterlevnad
    • Periodisk system?versyn
    • ...och m?nga fler omr?den
    Vasakronan

    F?retag: Vasakronan

    ?kad kundn?jdhet genom en f?rb?ttrad kundservice

    B?ttre ?verblick och f?rm?ga till analysera data

    F?rm?gan till att snabbt kunna agera och anpassa systemst?det

    Konsoliderade system som kommunicerar med varandra

    Boka Demo

    Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort. Gl?m inte att skriva ner ert intresseomr?de samt bransch.

    <small id="emeum"></small>
   3. <small id="emeum"></small>
    <mark id="emeum"><ins id="emeum"></ins></mark>
     1. <small id="emeum"><menu id="emeum"></menu></small>

     2. 金鼎的彩的网址

      舞帝彩票平台

      同乐城88官网

      彩吧首页

      盛龙彩票平台-首页

      bob体育登录网

      csgo竞猜平台

      大都会彩票登录-首页

      大赢家即使比分